In sommige gevallen worden de kosten voor een ambulancevlucht niet door uw zorgverzekering gedekt. Soms is de vergoeding simpelweg nog een vraagteken. Juist in deze situaties komt vaak de vraag naar boven wat een ambulancevlucht precies kost. Hierop is natuurlijk geen eenduidig antwoord te geven, want de kosten van een ambulancevlucht zijn vooral afhankelijk van de volgende factoren:

  • Fysieke toestand van de patiënt
  • Af te leggen afstand
  • Ingezet vliegtuig, respectievelijk helikopter
  • Urgentie
  • Beschikbaarheid van het noodzakelijke transportmiddel

Fysieke toestand van de patiënt

Meestal kunnen zelfs intensivecare-patiënten met een ambulance vliegtuig worden vervoerd. Vanzelfsprekend is dit vervoer gecompliceerder dan dat van een stabiele patiënt zonder acute problemen. De fysieke toestand van de patiënt bepaalt niet alleen de behoefte aan gespecialiseerd vakpersoneel en de passende voorzieningen. Deze is ook medebepalend voor de wijze van vervoer: bij sommige patiënten is een begeleid transport via een lijnvlucht mogelijk; andere patiënten kunnen alleen in een speciaal uitgerust ambulancevliegtuig vervoerd worden. Het vervoer via een lijnvlucht is natuurlijk veel voordeliger dan de inzet van een ambulancevliegtuig.

Af te leggen afstand

Hoeveel werkuren moeten de piloten en het medisch personeel worden ingezet? Hoeveel kerosine wordt er verbruikt? Het antwoord op deze vragen hangt af van de lengte van de ambulancevlucht en heeft invloed op de totale kosten. Over het algemeen kunt u ervan uitgaan dat een kortere vlucht goedkoper zal zijn dan middellange en lange afstands-vluchten.

Ingezette vliegtuig, respectievelijk helikopter

Onze organisatie zet altijd het meest geschikte vliegtuigtype voor uw ambulancevlucht in. De meeste vliegtuigen kunnen zelfs op zeer korte start- en landingsbanen starten en landen. Andere hebben een uitgebreide actieradius en kunnen worden ingezet voor lange vluchten zonder tussenlanding. Wanneer een patiënt veel begeleiders of een grote hoeveelheid bagage mee wil nemen, is een groter ambulancevliegtuig vereist. Het ingezette vliegtuigtype heeft natuurlijk wel invloed op de kosten van de ambulancevlucht.

Urgentie

In de meeste gevallen verzorgen wij alle ambulancevluchten met zeer korte voorbereidingstijden. Hierdoor kunnen wij in noodsituaties een snel en veilig patiëntenvervoer garanderen. Echter, een ruimere voorbereidingstijd geeft u en ons de gelegenheid om kosten te besparen. Met andere woorden: de mate van urgentie bepaalt mede de hoogte van de kosten van de ambulancevlucht.

Beschikbaarheid van het noodzakelijke transportmiddel

De kosten van een ambulancevlucht kunnen ook afhangen van de beschikbaarheid van het vliegtuig op het gevraagde tijdstip. Op veel routes is de vraag naar ambulancevluchten bijvoorbeeld afhankelijk van het seizoen. In minder drukke tijden vallen de kosten daarom lager uit.

Bel nu voor een kosteloze prijsopgave

Voor een exacte berekening van de kosten van een ambulancevlucht bieden wij u graag vrijblijvend advies op maat. Ons ervaren, internationale team helpt u graag verder. Wij zijn iedere dag 24 uur bereikbaar via: