• Deutsch
  • English
  • Español
  • Français
  • Nederlands


SAF – Sustainable Aviation Fuel

SAF – Sustainable Aviation Fuel

DUURZAME VLIEGTUIGBRANDSTOF

SAF is een echt alternatief voor fossiele vliegtuigbrandstof en is essentieel voor de energietransitie in de luchtvaart.

Sustainable Aviation Fuel (SAF) is de verzamelnaam voor alle vliegtuigbrandstoffen die, in tegenstelling tot conventionele paraffine, geproduceerd worden zonder het gebruik van fossiele grondstoffen zoals ruwe olie en die ook voldoen aan duurzaamheidscriteria. Er bestaan verschillende processen voor de productie van SAF en er zijn biogene en niet-biogene grondstoffen beschikbaar.

SAF is een echt alternatief voor fossiele vliegtuigbrandstof en is essentieel voor de energietransitie in de luchtvaart. Vergeleken met conventionele paraffine heeft SAF een aanzienlijk kleinere CO2-voetafdruk; in het geval van SAF gemaakt van biogene residuen is dit ongeveer 80%.

De hoeveelheid SAF die momenteel op de wereldmarkt beschikbaar is, is echter nog niet voldoende om grote hoeveelheden te gebruiken voor vliegoperaties, en de prijs van SAF is aanzienlijk hoger dan die van fossiele paraffine. Slechts ongeveer 0,1 procent van de wereldwijde brandstofbehoefte van de industrie kan momenteel worden gedekt door SAF.

Momenteel worden bijna uitsluitend “drop-in” SAF’s gebruikt in de luchtvaart. Hierbij wordt een brandstof op basis van biologische grondstoffen (biokerosine) of synthetisch geproduceerde brandstof (bijv. e-fuel) gemengd met paraffine op basis van ruwe olie met een mengverhouding die varieert afhankelijk van het type proces (momenteel tot 50%). Dit betekent dat het eindproduct voldoet aan de internationale ASTM-standaarden en certificeringen die gelden voor conventionele paraffine en compatibel is met conventionele turbines en tankinfrastructuur.

Net als bij conventionele paraffine veroorzaakt de verbranding van SAF ook emissies zoals koolstofdioxide, waterdamp en andere niet-CO2 emissies. Bij de productie van SAF’s wordt echter CO2 uit de atmosfeer gehaald, wat de impact op het klimaat vermindert wanneer de koolstofcyclus in zijn geheel wordt beschouwd. De duurzaamheid van SAF’s die gebruikt worden in de commerciële luchtvaart wordt beoordeeld door verschillende instellingen zoals de ICAO op internationaal niveau of de EU. Als bepaalde niveaus van CO2-reductie worden bereikt wanneer de volledige koolstofcyclus in beschouwing wordt genomen en als aan andere criteria wordt voldaan, wordt een SAF als duurzaam beschouwd. Er moet worden opgemerkt dat zelfs met een CO2-neutrale waardeketen (productie, transport, enz.), SAF’s geen volledige klimaatneutraliteit mogelijk maken, aangezien de niet-CO2-uitstoot die wordt gegenereerd bij de verbranding van de brandstof slechts tot op zekere hoogte wordt verminderd door het gebruik van SAF’s.

Cookieconsent met Real Cookie Banner